Tetovaze mumije Otzi

Tetovaža – umetnost poznata od davnina

Reč tetovaža potiče od samoanske reči tatau. Tetoviranje se praktikuje još od praistorije i bilo je zastupljeno u različitim civilizacijama. Širom sveta pronađene su mumije sa vidljivim tetovažama na koži. Primer je mumija Ötzi…